“Το ύψος του ανθρώπου ξεκινά από τα πόδια
και φτάνει μέχρι το κεφάλι.

Από εκεί και πάνω ξεκινάει το ανάστημά του.”

Αργύρης Χιόνης, 22 Απριλίου 1943 – 25 Δεκεμβρίου 2011 | Ανάστημα| «Ό,τι περιγράφω με περιγράφει»