ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Σήμερα
καθώς χάσαμε όλα
τα ουσιαστικά –
μείναμε
με τις προθέσεις

Απόστολος Μαγγανάρης, Οι θυρεοί 1978