«Θα». Ευλογημένος να είναι ο άνθρωπος 
που ανακάλυψε πρώτος αυτό το μονοσύλλαβο.
Από όλους τους χρόνους και τις κλίσεις των ρημάτων,
ο μέλλων είναι εκείνος
που φορτώνεται ευχαρίστως και αίρει με υπομονή
τις ελπίδες και τα όνειρά μας.
Χωρίς το «θα»,
η ζωή μας θα ήταν αβάσταχτο φορτίο.

Το Χιούμορ Μιας Εποχής- Δημήτρης Ψαθάς