Υπάρχουνε λύπες που κανείς δεν τις ξέρει.Υπάρχουνε βάθη που δεν τ΄ ανιχνεύειο ήλιος. Όρη σιωπής περιβάλλουν...