Θ’ανταμώσουμε μου’ χες πει εκεί που τα πουλιά θα τραγουδούν τραγούδια απελευθέρωσης από αόρατα κλουβιά. Θ’...