Στα δάχτυλά σου στάλαξαν οι τρεις δροσιές του κόσμου:
Των λουλουδιών, της θάλασσας και των κλαμένων άστρων,
Κι απ’ τη δροσιά των λουλουδιών κρυστάλλωσαν σμαράγδια,
Κι απ’ τη δροσιά της θάλασσας κρυστάλλωσαν ζαφείρια,
Κι απ’ την αστέρινη δροσιά κρυστάλλωσαν διαμάντια•


Και σμίχτηκαν οι τρείς δροσιές να σε δαχτυλιδώσουν.

Οι τρεις δροσιές - Γιώργος Δροσίνης, 1859-1951, Κλειστά βλέφαρα, Ι. Ν. Σιδέρης, 1914 - 1917