Καμβάς γεμάτος χρώμα.
Αφηρημένη τέχνη.
Δυναμικός ρυθμός.
Γραμμές, σχήματα, κίνηση. Θυμάσαι..
Το μυστικό δωμάτιο.
Λίγοι γνωρίζουν.
Στο πιο ψηλό σημείο.
Ο καλλιτέχνης πάντα εκεί.
Ψάχνει την έμπνευση.
Τραβάει το φουλάρι του..
Χαμογελά και λέει:

Πάντα αντιγράφουμε,αλλά ζωγραφίζουμε με τον δικό μας τρόπο.