Τι θες μπροστά στην 
πόρτα
Μαργαρίτα;
Κι εσύ γιατί γυρίζεις
Χελιδόνι;
Η Άνοιξη
δε μένει πια εδώ.
Σκοτώθηκε
στη σύγκρουση των
τρένων.