Ήταν ἐκεῖ
᾿Αθέατη μέσα στη λάμψη
Μέρα καὶ νύχτα
Ἐπούλωνε τις πληγές του


Μεταμόρφωνε μαγικὰ
τὸ δάκρυ σὲ ἥλιο
τὸ μαῦρο σὲ ἄσπρο
τὸ νερὸ σὲ φωτιά


Δὲν πρόφτανε καν
Να πονέσει
Είχε κι ὁ ἴδιος
Μεταμορφωθεί

Φίλτρο, Κλείτος Κύρου, «Εν όλω» συγκομιδή (1943 – 1997), Εκδόσεις Άγρα