📸κλικ: Ιωάννα Πανούτσου

Η ποίησις είναι ανάπτυξι στίλβοντος ποδηλάτου. 
Μέσα της όλοι μεγαλώνουμε.
Οι δρόμοι είναι λευκοί. Τ' άνθη μιλούν.
Από τα πέταλά τους αναδύονται συχνά μικρούτσικες παιδίσκες.
Η εκδρομή αυτή δεν έχει τέλος.

Ανδρέας Εμπειρίκος, Ενδοχώρα, 1945, Ο Πλόκαμος της Αλταμίρας