Κατευθύνσου στο σταθμό, στο κέντρο της σάλας, στο σημείο. Ματιές να ρήξεις μόνον ευθεία. Βλέπεις το...