Είμαστε τα παιδιά πίσω απ τα συρματοπλέγματα
Σκεπασμένοι στο αίμα που μας δωρίσατε
Ελπιδοφόρα ωστόσο απελπισμένα αλλά νέα
Πεινασμένα για ηλιοβασιλέματα τα οποία δε θα δούμε ποτέ

Είμαστε τα παιδιά πίσω απ τα συρματοπλέγματα
Με ξεσκισμένους λαιμούς και μύγες να βγαίνουν από μέσα
Προερχόμαστε από τα οστά των αδελφών μας
Περιμένοντας ακόμα για ένα ίχνος του ήλιου

Είμαστε τα παιδιά πίσω απ τα συρματοπλέγματα
Με ξηραμένα λουλούδια για καρδιές
Με δόντια και μυαλά από λεπίδες
Αλλά δεν ήταν αρκετά για να βγάλουμε την νύχτα

Ήμασταν τα παιδιά πίσω απ τα συρματοπλέγματα
Για πάντα νέα ελπιδοφόρα και χαρούμενα
Όμως δεν υψωθήκαμε ποτέ από τις λάσπες