Περίμενα στο ταμείο. Μια κυρία ήταν μπροστά μου, απευθύνεται γλυκά στο κύριο που έκοβε τα εισιτήρια...