Αν γινόμουν ένα κύμα,
θα διάλεγα τον κόσμο σου.
Έναν κόσμο γαλήνιο, παραμυθένιο…
Ένα κόσμο από μιαν άλλη εποχή
που ίσως δε γεννήθηκε ακόμα σε εμάς.

Αν γινόμουν ένα κύμα - Αλέξανδρος Μαράκης - Μπούρκας, Από αίμα σε αίμα, Ιωλκός, 2022