ΙΧ

Μια τρύπια τσέπη η ψυχή σας
όλο για χαμένα αισθήματα μιλάτε

Αργύρης Χιόνης, Είκοσι τέσσερα καρφιά για μαγικά κρεβάτια ΙΧ, συλλογή Λεκτικά τοπία, Καστανιώτης, 1983