Δεν είν' αλήθεια πως και οι πέτρες, που είναι στον κόσμο, αν εύρισκαν κανένα να πουν τα "ντέρτια" τους, θα ήσαν ελαφρότερες;

Γ. Μ. Βιζυηνός, "Ο Μοσκώβ-Σελήμ", Νεοελληνικά Διηγήματα, εκδ. Εστία.