«Χρωστάμε ενός λεπτού κραυγή,
για κάθε στιγμή που σιωπήσαμε.»


Λιλή Ζωγράφου
17 Ιουνίου 1922 – 2 Οκτωβρίου 1998