Η Ελένη Κόντη συνομίλησε με την Ελίζα Μουγιάκου για το οικοδιδασκαλείο ”σαν το σπίτι σας”.

Η Μουγιάκου Ελίζα είναι φιλόλογος και διαχειρίστρια του οικοδιδασκαλείου ”Σαν το σπίτι σας” που βρίσκεται στην Πετρούπολη.

Σε αυτόν τον χώρο, τα παιδιά διαβάζουν τα μαθήματά τους αλλά παράλληλα συμμετέχουν σε πληθώρα δραστηριοτήτων.

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που αναδεικνύει την αξία της σωστής παιδαγωγικής προσέγγισης αλλά και την ευαισθησία, το πάθος και την ενσυναίσθηση που πρέπει να έχει ο παιδαγωγός.