“Μια πόλη χτισμένη στο νερό, εξαρτημένη απ’ το νερό.”          Στερεοτυπικά την Ολλανδία την είχα...