📸 Κλικ: Zacharias Stellas Οι άνθρωποι κρατούσαν Κυριακές στα χέρια τους,κρατούσανε αγαπημένα ονόματακαι μνήμες από εκδρομές...