Θυμᾶσαι ποὺ σοῦ ῾λεγαὍταν σφυρίζουν τὰ πλοῖα μὴν εἶσαι στὸ λιμάνι.Μὰ ἡ μέρα ποὺ ἔφευγε ἤτανε...