Έχω πολλά να σου πω. Στους ανθρώπους συνήθως σιωπάω, όπως κι εσύ άλλωστε. Ποτέ δεν κατάλαβα...