Καταστρώματα Έχω γεμίσει από την απουσία σου ασφυκτιώ δεν βρίσκω οξυγόνο πάνω σε κατάστρωμα πλοίου που...