Άργησα! Να γεννηθώ Να περπατήσω Να μιλήσω Να πάω την πρώτη ώρα σχολείο Να πάρω πτυχίο...