Το δέντρο διείσδυσε στα χέρια μου, ο χυμός του ανέβηκε στα μπράτσα μου, το δέντρο αυξήθηκε...