Η θάλασσα στα πόδια μου Ο ήλιος στο παράθυρό μου κι ο κόσμος στο κατώφλι μου...