Δεν αναλύω τη χαρά. Μήτε τη λύπη τολμώ ν`ανασκαλέψω. Καθώς τα βήματα προς την ισορροπία στερεύουν,...