Κάθε μέρα περπατώ ωσότου φτάσω σε μια κατάσταση ευεξίας και περπατώντας απομακρύνομαι από κάθε ασθένεια. Οι...