“— ΕΥ-ΠΟ, ΛΥ-ΠΟ; — ΛΥ-ΠΟ, ΛΥ-ΠΟ, απάντησε εκείνη κάτω από τα σκεπάσματα. Αυτά δεν ήταν βυζαντινά,...