Παρομοιάζεις την οικογένεια με ασφαλές καταφύγιο, με «στέγη» κάτω απ’ την οποία θα αντιμετωπίσεις – ή...