«[..]Ξέρετε, δεν αντέχει πολύ αλάτι το στόμα. Ούτε το σώμα. Γιατί το αλάτι ανεβάζει την πίεση....