Σε μια εποχή θραυσμάτωνψάχνω το όλον,κυλόντας το βράχο μου αργά στην ανηφόρα·κι άλλος τραβάει ένα σταυρό,ελπίζοντας...