Συνηθισμένοι στις παλιές φουρτούνες Και τις χρυσωμένες συμφορές, Γυρνοβολάμε σε ανατολικά λιμάνια Γερασμένα πια Στα στόματα...