Τα ρολόγια σημαίνουν τις χαμένες ώρες, αλλά κανείς δεν τα πιστεύει, τ’ ατέλειωτα σήματα κινδύνου που...