Κινούμενη άμμος η αγκαλιά σουόσο αντιπαλεύω άλλο τόσο βυθίζομαιμέσα της.Χέρια, αγκώνες, λαγόνια και χείληπαράλυτα, εσύ τα...