Η ανθρωπιά όμως έχει την δυνατότητα να ξαναγεννηθεί. Γεννιέται κάθε μέρα μέσα στις βιβλιοθήκες και στα...