«Ο φάλαγγας είναι τύπος βασανιστηρίου και εφαρμόζεται στα πέλματα με αλλεπάλληλα χτυπήματα. Άλλη μέθοδος βασανισμού ήταν...