Απομεινάρια του χειμώνα οι πληγωμένες μας καρδιές, τα δάκρυα στα μάτια που ταξιδεύουν πια τόσο μακριά....