Τον εαυτό τον γνώρισα Μέσα από διηγήσεις Και διαθλάσεις φωτός. Στα όνειρα αλλάζω μορφή Αποκηρύσσω τα...