Τα γράμματα είναι εξυπνότερα από τους αριθμούς. Με τρία γράμματα μπορείς να γράψεις τον αριθμό ένα....