Στο βιβλίο «Μια Ιστορία…ένα τραγούδι» ο Ηρακλής Ευστρατιάδης περιγράφει: Το «Ζητάτε να σας πω» λέγεται ότι...