Τα παραμύθια πάντοτε είχαν την ικανότητα να μεταφέρουν αλήθειες του σήμερα, με έναν τρόπο συμβολικό. Ο...