Μέσα μας και σε βάθος τρομερό Ένα ποτάμι με ορμή Κυλάει προς τα κάτω και προς...