Τα δάκρυα κεντάνε μαξιλάρια με θηλιές από πόνους που έπνιγαν Τα χάδια μέσα σε κουβάρια που...