Κατοικώ στην απουσία σουυπάρχουν εδώ ανεξερεύνητες εκτάσεις.Εγώ που είμαι γαλαντόμοςστα συναισθηματικά πάρε-δώσεκρυφοκοιτάζω κάτω από τις γρίλιεςτων...