Βλέπαμε τη βροχή να πέφτειέξω από το παράθυρό μου,χειμωνιάτικο γκρι στατικό —παίζοντας σιωπηλάσε μια γυάλινη τηλεόραση,το...