Καιρός να γυρίσουμε στις παλιές μας συνήθειες να Γράφουμε ποιήματα κυκλοφορώντας τα χέρι – χέρι Όπως...