Γαλάζιε μου – έλεγες –γαλάζιε μου.Είμαι.Πιο κι απ’ τον ουρανό.Όπου κι αν βρίσκεσαισε περιβάλλω. Γιάννης Ρίτσος...