Από τον Γιάννη Κολλιάκο .   Η μέγιστη Ειρήνη Παππά, σε όλη την καλλιτεχνική της διαδρομή...