Αν ακούσατε το τραγούδι από την κυκλοφορία του αλλά δεν καταλάβατε ποτέ το νόημα του, αν...